Uslovi korišćenja sajta


Poštovani posjetioci, 

molimo Vas da pročitate uslove korišćenja NECKOM.com web sajta prije nego što krenete da ga koristite ili da pristupate bilo kojoj stranici.


Ovaj web sajt je vlasništvo NECKOM d.o.o. (u daljem tekstu NECKOM) koji ima puno pravo njime da upravlja i da ga prilagođava. 

Korišćenjem ovog sajta prihvatate naša pravila i uslove korišćenja. NECKOM je slobodan da izmjeni ove uslove u bilo koje doba i Vaše korišćenje web sajta nakon izmjena podrazumjeva Vaše prihvatanje istih.
Molimo Vas da sa vremena na vrijeme pročitate ove uslove korišćenja sajta zbog mogućih izmjena.

Sva prava na NECKOM.com su zaštićena. Dok gledate ili koristite sajt NECKOM.com dozvoljeno Vam je da privremeno downloadujete jednu kopiju materijala koji je postavljen na sajtu, na računar koji je za Vaču ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Osim u slučaju da je drugačije navedeno na ovom sajtu, redistribucija, retransmisija, republikacija ili komercijalna eksploatacija sadržaja sa ovog websajta je izričito zabranjena bez pismenog odobrenja NECKOMa. Downloadovanje bilo koje informacije, sadržaja ili slike može biti korišćeno isključivo u saglasnosti sa ovim uslovima korišćenja. Ne možete arhivirati bilo koji dio ili materijal sa ovog sajta bez pismenog odobrenja NECKOM-a.

Ako se ne slažete sa uslovima korišćenja NECKOM.com molimo Vas da ne koristite ovaj web sajt. Za sva pitanja vezano za korišćenje sajta molimo Vas da nas kontaktirate.


Interaktivna područja sajta i prihvatljivo učestvovanje

Prilikom učestvovanja u interaktivnim djelovima ovog sajta, Vi zastupate sebe i Vaša prava da koristite informacije ili sadržaj koji objavite ili postavite i u saglasnosti ste da:

  1. Nećete unositi i davati pogrešne informacije
  2. Nećete objavljivati ili na drugi način dostavljati nepodoban, pornografski, prijeteći, ilegani ili bilo koji drugi neodgovarajući sadržaj.
  3. Nećete dostavljati (uploadovati) viruse ili bilo kakve druge štetne komponente.
  4. Nećete koristiti ovaj web sajt u bilo koje dalje ilegalne svrhe, niti ćete narušavati bilo čija prava.


Softver

Preuzimanje softvera sa ovog sajta ne daje Vam pravo na softver, uključujući bilo koji fajl, dokument ili slike koje pripadaju ovom sajtu. NECKOM ima puno pravo na softver ovog sajta i on ne može biti kopiran, redistribuiran, ili postavljan na bilo koji drugi server u cilju dalje distribucije. Takodje, ne možete prodavati, mjenjati, demontirati ili na bilo koji drugi načn mjenjati softver sa ovog sajta.


Sadržaj i linkovi

NECKOM d.o.o. izričito zabranjuje neovlašćenu upotrebu svog logoa, pečata ili drugih grafičkih oznaka.
 
Sve što se postavi na naš sajt automatski postaje svojina NECKOMa i nijesmo u obavezi da vraćamo materijale koje dobijamo na web sajt ili elektronskom komunikacijom.

Ovaj web sajt sadrži linkove za web sajtove trećih strana i ti sajtovi i njihovi vlasnici su sami odgovorni za te sajtove i njihova upotreba je na Vaš lični rizik. NECKOM nema kontrolu nad sadržajem tih sajtova i nijesmo odgovorni (niti pod bilo kojim okolnostima možemo biti odgovorni) za sadržaj, ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg web sajta koji je linkovan na naš sajt ili sa našeg sajta.


Odgovornosti

NECKOM ne garantuje da na sajtu neće biti pogrešnih i netačnih informacija, kvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti. Nećemo biti odgovorni za bilo koju vrstu oštećenja ili gubitka koji mogu biti rezultat naše greške, hakovanja ili infiltracije na ovaj sajt ili na kompjuterski sistem NECKOM.com. 

Sami ste odgovorni za adekvatnu zaštitu i čuvanje dokumenata i/ili opreme koju koristite  pri konekciji na ovaj sajt i slažete se da nećete nanositi oštećenja sajtu www.NECKOM.com, kao što garantujete da nas nećete tužiti za polaganje prava baziranog na upotrebu ovog sajta, uključujući polaganje prava na izgubljene dokumente, odlaganje posla ili izgubljenog profita do kojeg je došlo upotrebom materijala ili sadržaja sa ovog sajta. 

Stranice na ovom web sajtu mogu sadržati ISTEKLE I NETAČNE INFORMACIJE uključujući ISTEKLE I NETAČNE INFORMACIJE O PROIZVODIMA (NETAČNU CIJENU, NETAČNE FOTOGRAFIJE, OPIS, KARAKTERISTIKE, PROIZVODJAČA, STANJE NA ZALIHAMA i ostale podatke o odredjenom proizvodu). 

NECKOM ne daje nikakva jamstva, ni jasno određna niti nagovještena, niti garantuje kvalitet, sadržaj podataka, umjetničku vrijednost, ili zakonitost informacija, sadržaja, dobara ili servisa koji su prebačeni, dobijeni, kupljeni, ili na drugi način postali dostupni na ovom sajtu. Vecina podataka o proizvodima je sa web sajtova proizvodjaca. Ni pod kojim okolnostima ne odgovaramo za tacnost tih informacija o proizvodima.

Trudićemo se da uvjek bude maksimalno ažuriran i bez grešaka ali ne garantujemo da ovaj web sajt neće imati grešaka niti da će iste biti odmah ispravljene.


Ni pod kojim okolnostima, uključujući i nemar, NECKOM neće biti odgovoran za bilo kakva posebna, slučajna ili posljedična oštećenja ili gubitak  profita koji rezultira distribucijom ili upotrebom, ili nemogućnosti upotrebe, sadržaja ili materijala na ovom web sajtu, čak i ako smo upozoreni  na mogućnost takvih oštećenja. Važeći zakon može da ne dozvoli ograničenja ili isključivanje odgovornosti ili slučajnog ili konsekventnog oštećenja, tako da se gornja ograničenja ne odnose na Vas. Ni u kom slučaju NECKOM ne može biti odgovoran Vama za bilo kakva oštećenja, gubitke, nepravdu i sl. ako ih bude pri pristupu i korišćenju ovog sajta.
 

Cijene proizvoda

Cijene svih artikala uključuju PDV u skladu sa Zakonima Crne Gore. Cijene prikazane u online prodavnici na sajtu neckom.com ne moraju biti iste kao cijene u drugim prodavnicama preduzeća NECKOM doo. Uvozne i lokalne dažbine u zemlji primaoca nijesu uključene u cijene proizvoda za zemlje primaoca koje su izvan Crne Gore. Vi ćete biti odgovorni za plaćanje bilo kakvih uvoznih i lokalnih dažbina uključujući adminstrativne i druge troškove koji tom prilikom nastanu. Takodje, preuzimamo pravo da mijenjamo sve cijene bez prethodnog obavještavanja, u svakom trenutku, kao i pravo da dodamo ili povučemo iz ponude bilo koji artikal, u svakom trenutku.

Nadležnost i izbor zakona

NECKOM kontroliše i upravlja ovim web sajtom sa područja opštine Nikšić. Ukoliko se drugačije ne izjasni, materijal i sadržaj na ovom sajtu je predstavljen jedino u svrhu promovisanja i prodaje proizvoda i servisa koje smo već napomenuli. Informacije koje se objave na ovom sajtu mogu sadržati naznake o proizvodima, programe i servise koji mogu biti nedostupni u Vašem gradu ili regionu. Mi ne garantujemo da su te i takve informacije, proizvodi, programi ili servisi dostupni ili odgovarajući za Vaš grad ili region.
Ove odredbe koje koristimo treba da budu u skladu sa važećim zakonima u Nikšiću, Crna Gora i da nijesu u suprotnosti sa bilo kojim principom ili odredbom zakona. Vi i NECKOM neopozivo dajete pristanak da ćete poštovati važeće zakone na sudovima Crne Gore. Vi i NECKOM se odričete bilo kakvog prigovora koji je baziran na pomanjkanju lične nadležnosti, mjesta ili rezidencije, neodgovarajućeg sjedišta (djelokruga) suda u slučaju da takav krene da zasjeda.
Sve oznake i prava su vlasništvo njihovih uvaženih vlasnika i zaštićeni su zakonom.
Osim u slučaju da je drugačije naglašeno, NECKOM je vlasnik svih trgovinskih i servisnih oznaka na ovom web sajtu, bez obzira na to da li su registrovane ili ne. Sve registrovane oznake su registrovane u čitavom svjetu.
 
U slučaju da se neka odredba ovih uslova korišćenja može smatrati nelegalnom, beskorisnom ili na bilo koji drugi način neprimjenjivom, onda bi ta odredba trebalo da se posmatra odvojeno od preostalih uslova korišćenja i ne bi trebalo da utiče na validnost i primjenjivost bilo koje druge odredbe.
 

Privatnost

Molimo Vas da pročitate našu polisu Privatnost&Bezbjednost da bi bili informisani o sakupljanju i upotrebi ličnih (privatnih) podataka na ovom sajtu.
Uprkos bilo kojoj konstataciji koja se tiče privatnosti, NECKOM zadržava pravo da objelodani bez obavještenja bilo koju informaciju koja je u njegovom vlasništvu, ukoliko tako nalaže zakon na osnovu opravdane sumnje da je neophodno da se takva akcija sprovede i povinuje zakonu, da bi se zaštitila i odbranila naša prava i vlasništvo, ili kako bi se odgovorilo hitnoj situaciji. Posebna područja ovog sajta mogu da sadrže dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ličnih podataka koja se nalaze na stranicama sajta.
 

Uopšteno

Ovi uslovi korišćenja predstavljaju cjelokupno razumjevanje koje se tiče upotrebe ovog sajta i odolijevaju bilo kojim prethodnim i istovremenim, konfliktnim ili dodatnim komunikacijama.
Svaki neovlašćen pristup, ispravka ili izmjena bilo koje informacije, ili bilo koja vrsta remećenja i sprječavanja dostupnosti ovom sajtu je strogo zabranjena. NECKOM zadržava sva dostupna zakonska prava i sredstva i ne može biti nikakvog osporavanja prava koje NECKOM ima.
Posebna područja ili stranice na ovom sajtu mogu uključivati dodatne ili drugačije uslove koji se odnose na korišćenje ovog sajta. U slučaju kontradiktornosti između takvih uslova i datih uslova korišćenja, takvi uslovi će važiti.

Ukoliko nije drugačije naglašeno, sav materijal ovog sajta ©2009 NECKOM d.o.o.
Sva prava zadržana.

NECKOM d.o.o., Nikšić, Crna Gora.

Kontakt informacije:
E mail: info@neckom.com 
Tel: + 382 77 100 100 i +382 77 100 117